Byggeriets faser

Projektforslag​

Opstartsfasen, hvor vi mødes på vores eller jeres adresse og drøfter jeres projektide. Efterfølgende udarbejder vi et forslag til projektet, med skitser og 3D tegninger som illustrere, hvordan jeres projekt kan blive til virkelighed og hvilke tanker vi har gjort os.

​Dette præsentere vi for jer under vores næste møde, hvor vi samtidig præsentere et rammebudget over projektforslaget som kan være retningsvisende i projektets videre proces.

Når vi i fællesskab er kommet frem til den rigtige løsning og udformning af jeres projekt. Er det nødvendigt at detaljere projektet frem til myndighedsbehandling. Her vi opnår en byggetilladelse på baggrund af bygningsreglementet og gældende lovgivning for området.

​Der skal typisk indsendes plantegning, facadetegning, snit som angiver højder, bredder, kloakering og adgangsforhold og som skal vise at byggeriet overholder gældende lovgivning.​

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojekt

Når vi i fællesskab er kommet frem til den rigtige løsning og udformning af jeres projekt. Er det nødvendigt at detaljere projektet frem til myndighedsbehandling. Her vi opnår en byggetilladelse på baggrund af bygningsreglementet og gældende lovgivning for området.

​Der skal typisk indsendes plantegning, facadetegning, snit som angiver højder, bredder, kloakering og adgangsforhold og som skal vise at byggeriet overholder gældende lovgivning.​

Detailprojekt

Vi har nu opnået en byggetilladelse, det næste step er at få tegninger detaljeret nok til at entreprenørerne kan afgive tilbud og opføre byggeriet ud fra dem. Der udarbejdes beskrivelser, tilbudslister, detaljetegninger og generel detaljerings opgradering af de oprindelige tegninger.

​Når udbudsmaterialet er udarbejdet kan vi i fællesskab finde frem til de entreprenører som skal afgive bud. Der findes forskellige måder at sende projektet i udbud på alle med fordele og ulemper. Vi finder den rigtige løsning netop til jeres projekt.

Vi har nu fundet vores entreprenør som skal opføre byggeriet, vi hjælper med kontraheringen mellem jer som bygherre og entreprenøren. Under denne fase hjælper vi jer med tilsyn af byggepladsen, samt indhentning af kvalitetssikring fra entreprenøren og hans underleverandører.

​Ved færdigt byggeri går vi med ved afleveringen og mangelgennemgangen så vi sikre at I er tilfredse med resultatet.

Udførelsen

Udførelsen

Vi har nu fundet vores entreprenør som skal opføre byggeriet, vi hjælper med kontraheringen mellem jer som bygherre og entreprenøren. Under denne fase hjælper vi jer med tilsyn af byggepladsen, samt indhentning af kvalitetssikring fra entreprenøren og hans underleverandører.

​Ved færdigt byggeri går vi med ved afleveringen og mangelgennemgangen så vi sikre at I er tilfredse med resultatet.